Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi
Email

 

 

KOMITET HONOROWY

XXII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

 

prof. dr hab. Antoni Różalski

Prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

 

dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

Rektor Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów

 

dr hab. Milenia Fiedler

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik

Rektor Politechniki Łódzkiej

 

prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek

Rektor Uniwersytetu Medycznego

 

dr Przemysław Wachowski

Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego

 

prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

 

 


KOMITET HONOROWY

XXI Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

 

 

 

prof. dr hab. Antoni Różalski

Prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

 

dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

Rektor Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów

 

dr hab. Milenia Fiedler

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik

Rektor Politechniki Łódzkiej

 

prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek

Rektor Uniwersytetu Medycznego

 

dr Przemysław Wachowski

Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego

 

prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

 

 

 

 


 

 

 

 

PATRONAT HONOROWY

XIX Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

 

       

 

 

       

 

 

 

          Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

                              Jarosław Gowin

 

PATRONAT - Hanna Zdaanowska Prezydent Łodzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMITET HONOROWY

XIX Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

 

 

prof. dr hab. Antoni Różalski

Prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego; Rektor Uniwersytetu Łódzkiego – przewodniczący Komitetu Honorowego Festiwalu

 

prof.  dr hab. Mariusz Grzegorzek

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej,

Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera


prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek

Rektor Uniwersytetu Medycznego


prof. dr hab. Jolanta Rudzka-Habisiak

Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego


prof. dr hab. Cezary Sanecki

Rektor Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów

 

prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak

Rektor Politechniki Łódzkiej

 

ksiądz dr Sławomir Sosnowski

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego

 

prof. dr hab. Aleksander Welfe

Prezes Oddziału PAN w Łodzi

 

ksiądz Arcybiskup dr hab. Grzegorz Ryś

Metropolita Łódzki


ksiądz Biskup Jan Cieślar

Biskup Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

 

Grzegorz Schreiber

Marszałek Województwa Łódzkiego

 

prof. dr hab. Zbigniew Rau

Wojewoda Łódzki

 

dr hab. Marcin Gołaszewski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi


prof. dr hab. Wanda M. Krajewska

Przewodnicząca Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi

 

Grzegorz Wierzchowski

Łódzki Kurator Oświaty

 

 

 

 


 

 

 

 

PATRONAT HONOROWY

XVIII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

 

       

 

 

 

 

 

 

        Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

                              Jarosław Gowin

 

 

PATRONAT - Hanna Zdaanowska Prezydent Łodzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

KOMITET HONOROWY

XVIII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

 

prof. dr hab. Antoni Różalski

Prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego; Rektor Uniwersytetu Łódzkiego – przewodniczący Komitetu Honorowego Festiwalu

 

prof.  dr hab. Mariusz Grzegorzek

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej,

Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera


prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek

Rektor Uniwersytetu Medycznego


prof. dr hab. Jolanta Rudzka-Habisiak

Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego


prof. dr hab. Cezary Sanecki

Rektor Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów

 

prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak

Rektor Politechniki Łódzkiej

 

prof. nadzw. dr Daniel Stos

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach

 

ksiądz dr Jarosław Pater

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego

 

prof. dr hab. Aleksander Welfe

Prezes Oddziału PAN w Łodzi

 

Ksiądz Arcybiskup dr hab. Grzegorz Ryś

Metropolita Łódzki


Ksiądz Biskup Jan Cieślar

Biskup Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

 

Witold Stępień

Marszałek Województwa Łódzkiego

 

prof. dr hab. Zbigniew Rau

Wojewoda Łódzki

 

prof. dr hab. Małgorzata Niewiadomska-Cudak

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi


prof. dr hab. Wanda M. Krajewska

Przewodnicząca Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi

 

Grzegorz Wierzchowski

Łódzki Kurator Oświaty

 

             

Partnerzy

 

 

Organizatorzy

Łódzka Rada federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT

Wspierający